Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2019
 
A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2019
31.12.2019
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2019 pe suport de hârtie.
 
Anuarul reprezintă lucrarea de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice ale Biroului Naţional de Statistică, o amplă şi laborioasă sinteză a informaţiilor privitoare la starea economico-socială a ţării, un instrument de lucru, indispensabil elaborării programelor de dezvoltare, atât pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cât şi pentru agenţii economici şi alţi vectori sociali. 
 
Anuarul statistic este structurat în 24 de capitole şi include peste 360 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice. 
 
În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internaţională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte ţări.
 
 
În limbile română, rusă şi engleză
Format B5, 472 pagini
Preţ carte: 170 lei
 
Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire