Prima / A fost editat anuarul statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova"
 
A fost editat anuarul statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova"
18.01.2008

Publicaţia conţine serii de date sta­tis­tice de sinteză pe anii 2005-2006, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansam­blu, pe conti­nente, ţări, grupe de ţări, pe gru­puri de mărfuri conform No­men­cla­to­rului mărfurilor,Clasi­fi­catorului Standard de Comerţ Inter­naţional, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

Ediţia cuprinde de aseme­nea indicii va­lorici în ansam­blu şi pe grupe de ţări, variaţia anuală pe ţări, grupe de ţări şi grupuri de mărfuri, indicii valorii unitare şi indicii vo­lumului fizic la mărfurile exportate şi im­portate în ansamblu, pe ţări, grupe de ţări şi pe grupuri de mărfuri.

Pentru asigurarea accesibilităţii şi interpretării corecte a datelor publicate, în actuala ediţie sînt incluse şi preci­zări meto­do­logice privind conţinutul indica­to­rilor şi modul de evaluare a acestora, informaţii referitoare la sursele de date.

Publicaţia este disponibilă şi pe CD-ROM (în formatul Excel).

În limbile de stat şi engleză
Format A4, 668 pagini

Preţ carte: 445 lei, preţ CD-ROM: 115 lei

Prima / A fost editat anuarul statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova"
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire