Prima / Republica Moldova – locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
 
Republica Moldova – locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
10.12.2020

Republica Moldova – locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est 
după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale

Republica Moldova s-a clasat pe locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statisticilor oficiale. Aceste rezultate au fost făcute publice de către Organizația Open Data Watch - Open Data Inventory (ODIN), care începând cu anul 2015, realizează anual o evaluare a gradului de disponibilitate și deschidere a statisticilor oficiale din întreaga lume.

Anul curent au fost evaluate site-urile web oficiale ale oficiilor de statistică naționale din 187 țări ale lumii. În cazul Republicii Moldova a fost evaluat site-ul oficial al Biroului Național de Statistică http://www.statistica.gov.md  și Banca de date http://statbank.statistica.md, care, în ansamblu, au acumulat un punctaj general de  73 din 100.

Inventarul de date deschise - Open Data Inventory (ODIN) evaluează disponibilitatea și deschiderea datelor produse de sistemele statistice naționale.

Disponibilitatea evaluează 65 indicatori statistici cheie din 22 de categorii de statistici din domeniile social, economic și de mediu. Acești indicatori sunt evaluați după disponibilitatea dezagregărilor (inlcusiv în profil teritorial) și  a seriilor de timp disponibile.

Al 2-lea criteriu de evaluare este deschiderea datelor. Conform ODIN, termenul date deschise (engl. Open data) este definit astfel: datele sunt deschise dacă oricine are acces liber să le utilizeze, să le modifice și să le distribuie. Cu alte cuvinte, datele deschise trebuie să poată fi prelucrate electronic, să fie însoțite de metadate, să poată fi exportate, utilizate și redistribuite liber de orice utilizator fără anumite restricții (cu condiția menționării a sursei de date).

Scopul ODIN este de a oferi o evaluare obiectivă a disponibilității statisticilor naționale și a corespunderii acesteia la standardele datelor deschise.  Oficiile naționale de statistică și partenerii lor de dezvoltare pot utiliza ODIN pentru planificare strategică și ca instrument de măsurare a dezvoltării sistemului statistic națonal. Totodată, atunci când datele sunt deschise, ele pot fi folosite de către toți actorii societății, fără anumite restricții, pentru îmbunătățirea politicilor guvernamentale și informarea cetățenilor.

Evaluare_ODIN_2020_1.PNGEvaluarea_ODIN_2020_3.PNG

Prima / Republica Moldova – locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire