Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2020 și plasat în format electronic
 
A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2020 și plasat în format electronic
11.01.2021

Anuar_editia_2020.png

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2020 pe suport de hârtie.

De asemenea, „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2020, a fost plasat în format electronic.

Anuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice.

Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2019, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Datele pe unii indicatori sunt rectificate în comparaţie cu cele editate anterior, iar pentru anul 2019 la o serie de indicatori sunt provizorii şi în ediţiile ulterioare pot fi rectificate. Indicatorii relativi raportați la numărul populației au fost revizuiți în baza populației cu reședință obișnuită.

Ediția actuală este structurată în 24 capitole și include 304 tabele și 69 grafice pentru înțelegerea și percepția mai ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizări metodologice.

În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internațională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte țări.

Publicația este disponibilă în format PDF și Excel, și poate fi accesată pe pagina web la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Anuarul Statistic al Republicii Moldova.

În limbile română, rusă şi engleză
Format B5, 472 pagini 
Preţ carte: 190 lei
 
Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2020 și plasat în format electronic
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire