Prima / Cca 150 de specialiști din cadrul oficiilor teritoriale de statistică au beneficiat de instruiri, de la începutul acestui an
 
Cca 150 de specialiști din cadrul oficiilor teritoriale de statistică au beneficiat de instruiri, de la începutul acestui an
05.02.2021

Cca 150 de specialiști din cadrul oficiilor teritoriale de statistică au beneficiat de instruiri,
de la începutul acestui an

În vederea fortificării capacităților personalului oficiilor teritoriale de statistică (OTS) de a produce date statistice de o calitate înaltă, precum și perfecționării activității statistice, BNS a organizat, de la începutul anului curent, 2 seminare de instruire pe subiecte ce țin de câteva ramuri ale statisticii sociale, în cadrul cărora au fost antrenați specialiștii responsabili de colectarea informațiilor pentru diferite cercetări statistice.

Participanții au fost familiarizați cu: principalele acte legislative și normative relevante, cât și modificările puse în aplicare începând cu anul curent; ultimele ajustări introduse în formularele statistice pentru anul 2021; noțiunile și aspectele metodologice specifice; particularitățile de verificare a informației recepționate de la respondenți, greșelile tipice de raportare statistică și tratarea corectă a acestora; răspunsurile la cele mai frecvente întrebări.

Astfel, în perioada 21-22 ianuarie a fost organizat seminarul de instruire pentru personalul din teritoriu responsabil de cercetările din domeniul muncii și salarizării. În cadrul acestuia s-au pus în discuție modificările în chestionarele statistice privind munca și salarizarea pentru anul 2021, particularitățile de verificare a informației și alte subiecte ce vizează domeniile date.

A 2-a instruire a personalului din cadrul OTS, desfășurată pe 2-4 februarie, a fost destinată responsabililor de cercetările statistice în domeniul utilităților publice. Participanții la eveniment au discutat despre metodologiile de colectare a datelor privind infrastructura străzilor orăşeneşti şi amenajarea spaţiilor verzi urbane, salubrizarea localităților și funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Menționăm că, aceste instruiri sunt desfășurate în corespundere cu Planul și obiectivele de activitate ale BNS în 2021, dar și a necesităților de eficientizare a procesului de colectare a datelor de la respondenți.

Instruirile s-au desfășurat în format online, având în vedere restricțiile impuse de situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.

Instruire_oficii_teritoriale_1.png

Instruire_oficii_teritoriale_2.png

Instruire_oficii_teritoriale_3.png

Prima / Cca 150 de specialiști din cadrul oficiilor teritoriale de statistică au beneficiat de instruiri, de la începutul acestui an
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire