Prima / Biroul Național de Statistică a semnat un acord de colaborare în domeniul statisticii cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului
 
Biroul Național de Statistică a semnat un acord de colaborare în domeniul statisticii cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului
19.03.2021

BNS a semnat un acord de colaborare în domeniul statisticii cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului

Biroul Național de Statistică, alături de instituțiile naționale pentru drepturile omului – Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității -  au semnat la data de 18 martie curent, la Chișinău, Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în domeniul producerii și utilizării statisticilor în contextul asigurării drepturilor omului și implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Memorandumul reprezintă un instrument eficient în consolidarea relațiilor de colaborare între instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului și BNS în vederea colectării, analizei și diseminării datelor statistice cu referință la drepturile omului, în contextul implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și va contribui la schimbul de cunoștințe și experiență între părți.

Prezentă la eveniment, Beatrix Ferenci, Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, a menționat: „Memorandumul de înțelegere între cele trei instituții este un pas important în direcția unei mai bune aplicări a abordării bazate pe drepturile omului în ceea ce privește colectarea, dezagregarea, diseminarea și analiza datelor. Un angajament mai strâns al tuturor celor trei instituții va asigura că expertiza lor contribuie la avansarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030, precum și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă.”

Oleg Cara, directorul general al BNS, a subliniat: „Statisticile oficiale prezintă diferite aspecte referitoare la drepturile omului, în special prin activitățile statistice de diseminare a datelor dezagregate în funcție de diferite criterii socio-demografico-economice și prin analizele statistice ale BNS care indică asupra inegalităților și inechităților din societate.BNS este deschis pentru a contribui la o mai bună înțelegere și interpretare a datelor pe care le produce, pentru a împărtăși experiența sa cu privire la instrumentele de colectare și diseminare a datelor și pentru a promova utilizarea datelor în activitățile de monitorizare și promovare a drepturilor omului.” De asemenea, Oleg Cara a subliniat că pentru a pune în practică colectarea cu regularitate a datelor bazate pe principiile de referință în abordarea drepturilor omului precum participarea, dezagregarea, autoidentificarea, transparența, confidențialitatea și responsabilitatea este necesară fortificarea capacităților tuturor părților prin eficientizarea schimbului de cunoștințe și practici.

În linii generale, Memorandumul va contribui la stabilirea relațiilor de colaborare în vederea:

  • elaborării și implementării unui plan comun de activități încadrate în limitele competențelor instituționale ale părților;
  • promovării unei înțelegeri mai bune a importanței producerii și utilizării datelor statistice dezagregate pentru informarea, implementarea și evaluarea politicilor și programelor naționale în scopul asigurării respectării drepturilor omului pentru toate grupurile de populație;
  • colectării, dezagregării, diseminării, utilizării și analizei datelor pentru a contribui la măsurarea progresului național în implementarea Agendei 2030 în mod participativ și incluziv prin identificarea factorilor ce generează inegalități și discriminare;
  • asigurării principiului fundamental al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de a nu lăsa pe nimeni în urmă și a coerenței cu standardele internaționale privind drepturile omului, ținând cont de contextul național.

Memorandumul prevede participarea comună la instruiri și grupuri de lucru pentru a face schimb reciproc de cunoștințe și informații despre grupurile subreprezentate și reflectarea acestora în datele statistice și rapoartele entităților semnatare, colaborarea în colectarea, interpretarea și analiza datelor referitoare la principalele grupuri ale populației în conformitate cu prioritățile domeniului drepturilor omului, precum și oferirea sprijinului reciproc cu privire la publicarea și diseminarea datelor într-un mod clar și accesibil.

Menționăm că, relațiile de colaborare stabilite sunt importante în contextul implementării Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă și măsurarea progresului obținut de către Republica Moldova, precum și a rolului instituțiilor naționale pentru drepturile omului în realizarea Agendei conform Declarației de la Merida, adoptate la nivel de țară.

 Memorandum_1.jpg

 Memorandum_2.jpg

Memorandum_3.jpg

Memorandum_4.jpg

Memorandum_5.jpg

Prima / Biroul Național de Statistică a semnat un acord de colaborare în domeniul statisticii cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire