Prima / A apărut ediţia raportului statistic anual "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2007"
 
A apărut ediţia raportului statistic anual "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2007"
28.02.2008

Ediţia dată conţine informaţii statistice despre dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2007. Publicaţia este structurată în şase compartimente, ce se referă la:

  • produsul intern brut;
  • sectorul de producţie (industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei, comerţul exterior);
  • preţuri;
  • Finanţe (executarea bugetului public naţional, activitatea agenţilor economici, activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, activitatea băncilor comerciale, credite, depuneri băneşti şi rotaţia de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare);
  • situaţia socială (nivelul de trai al populaţiei, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, infracţiuni).

De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse.

În limbile de stat şi rusă

Format A4, 152 pagini

Preţ: 90 lei

Prima / A apărut ediţia raportului statistic anual "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2007"
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire