Prima / A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiate despre locuințe
 
A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiate despre locuințe
22.06.2021

A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiate despre locuințe

În perioada 14-25 iunie, Biroul Național de Statistică (BNS) desfășoară instruirea operatorilor de teren, supervizorilor și controlorilor privind actualizarea hărților digitale. Acestea vor servi drept bază pentru activitățile de sectorizare atât în procesul pregătirilor pentru Recensământul Populației și al Locuințelor - runda 2020, cât și în cadrul cercetărilor statistice selective și exhaustive pe care le desfășoară BNS.

Cca 50 operatori de teren sunt familiarizați cu aspectele metodologice ale procesului de actualizare a hărților, precum și instruiți în vederea utilizării aplicației mobile de colectare a datelor georeferențiate referitor la clădiri și locuințe, cu ajutorul căreia urmează să fie colectate datele în teren. În calitate de exercițiu practic aceștia vor colecta în teren informații referitor la clădirile și locuințele din circa 20 de adrese. La rândul lor, supervizorii vor însuși aplicația web de monitorizare a cercetării, aspectele metodologice privind procesul de monitorizare și verificare a activității operatorilor de teren.

În procesul de actualizare a hărților digitale urmează a fi colectate informații despre clădiri și locuințe precum: adresa, starea clădirii, modul de utilizare a acesteia, tipul/destinația clădirii, precum și numărul locuințelor, scara și etajul la care sunt situate acestea, în cazul blocurilor de apartamente. Datele colectate vor servi drept bază pentru crearea Sistemului Informațional Geografic (GIS) statistic la nivel de punct de adresă. De asemenea, disponibilitatea unei baze georeferențiate, operate în cadrul Sistemului Informațional Geografic statistic va contribui la îmbunătățirea și modernizarea procesului de colectare, prelucrare și diseminare a datelor statistice calitative.

În contextul procesului de colectare a datelor georeferențiate, BNS asigură caracterul confidențial al tuturor informațiilor colectate în cadrul acestei activități, fiind utilizate exclusiv în scopuri statistice, și contează pe deschiderea fiecărei gospodării selectate, pentru a reuși producerea și furnizarea în continuare a statisticilor oficiale obiective, credibile şi în timp util, necesare la fundamentarea politicilor şi luarea deciziilor corecte, precum și pentru cercetare, prognozare şi informarea generală a societăţii.

Informăm că BNS a lansat procesul de colectare electronică a datelor georeferențiate referitoare la clădiri și locuințe în anul 2019. Prima etapă, de inițiere a lucrărilor de georeferențiere și de testare a funcționalităților aplicației GIS s-a desfășurat pe parcursul lunilor octombrie-decembrie 2019 și octombrie-decembrie 2020. Aplicația GIS a fost elaborată, testată și ajustată cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și a proiectului  finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” (ParStat).

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

Prima / A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiate despre locuințe
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire