Prima / Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice
 
Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice
05.11.2021

Consultare publică a Regulamentului privind accesul
la date individuale în scopuri științifice

Biroul Național de Statistică anunță inițierea consultărilor publice a proiectului Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice.

Regulamentul stabilește condițiile în care Biroul Național de Statistică (BNS) poate acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor, pentru proiecte de cercetări științifice.

Acesta este elaborat în temeiul Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și  în corespundere cu Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene privind accesul la microdate în scopuri științifice.

În linii generale, regulamentul descrie modul de solicitare a accesului, cine îl poate solicita, documentele necesare, conținutul propunerii de cercetare, termenii de utilizare și asigurarea confidențialității datelor, responsabilitățile entității de cercetare și a cercetătorilor, formele de acordare a accesului la datele individuale ș.a.

Propunerile și recomandările cu privire la conținutul proiectului regulamentului și anexele sale pot fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail moldstat@statistica.gov.md, până la data de 26 noiembrie 2021.

Prima / Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire