Prima / Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
17.11.2021 // Termenul limită de depunere a documentelor este până la 06 decembrie 2021

ANUNŢ
cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Funcții publice

 1. Secţia audit intern şi managementul calităţii - Auditor intern superior
 2. Direcția generală statistica macroeconomică/Direcția conturi naționale - Consultant superior
 3. Direcția generală statistica socială și demografie/Direcția statistica nivelului de trai - Consultant
 4. Direcția generală statistica socială și demografie/Direcția statistica salariilor - Consultant
 5. Secția instruire în statistica oficială - Consultant
 6. Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău/Direcția rapoarte statistice și situații financiare - Specialist principal - 2 unități 
 7. Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău/Direcția cercetări gospodării - Specialist principal - 2 unități

 

Funcții de deservire tehnică

Serviciul managementul documentelor – șef expediție

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea expedierii notelor informative, informaţiilor operative, publicaţiilor statistice conducerii Republicii Moldova, ministerelor şi altor autorităţi publici centrale.
 • Asigurarea expedierii corespondenţei la oficiul poştal sau în alte organizaţii şi instituţii.
 • Asigurarea prezentării dării de seamă vizînd cheltuielile poştale în secţia evidenţă contabilă a BNS.

Cerințe specifice:

 • studii medii/superioare, de licență sau echivalente.
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Internet, poșta electronică, etc.);
 • abilități de cunoaștere a metodei de prelucrare a corespondenței;
 • cunoștințe ale legislației în domeniu;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.

Abilități și aptitudini:

 • capacitate de organizare/realizare a procesului de lucru;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.

  
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze documentele necesare la adresele indicate mai jos până la  06 decembrie 2021.

 • Locul de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106. Dosarele completate cu documentele necesare conform procedurilor legale pentru fiecare categorie de funcție plasate în anunț se vor transmite la adresa de email: ala.caraman@statistica.gov.md.
 • Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:
  • Ala Caraman, șef adjunct al Secției juridice și  resurse umane, tel. de contact: 067770742.
  • Natalia Cîrlig, consultant principal al Secției juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770817.
Prima / Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire