Prima / Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi
 
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi
25.11.2021

BNS a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi

La data de 23 noiembrie curent, în cadrul unei sesiuni online, au fost prezentate rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi, implementată și desfășurată de către Biroul Național de Statistică (BNS) în perioada octombrie-noiembrie 2021.
 
Evenimentul de prezentare a rezultatelor cercetării pilot a întrunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, altor instituții și organizații, Institutului Național de Statistică al României (INS România), echipei economice germane (German Economic Team) și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
 
În cuvântul de salut, Oleg Cara, director general al BNS, a declarat că: „BNS și-a propus să realizeze pilotarea Anchetei de conjunctură pentru testarea instrumentarului cercetării și modului de organizare a acestuia. Rezultatele obținute în baza anchetei servesc pentru evaluarea tendințelor pe termen scurt și mediu în dezvoltarea economică, în special a mediului de afaceri în sectorul industrial, de comerț, construcții și servicii.” Totodată, Oleg Cara a subliniat că implementarea noilor cercetări statistice, a calculelor statistice, noilor indicatori în activitatea BNS, se face în conformitate cu standardele internaționale, în special cele europene, ținând cont de relevanța acestora pentru țară, precum și resursele necesare pentru realizarea acestora.
 
În context, Victoria Blanuța, șef Secție modelare și prognozare economică din cadrul Ministerului Economiei a apreciat efortul BNS în vederea implementării și desfășurării cercetării pilot, menționând, că rezultatele timpurii sunt extrem de utile în procesul decizional, dar și în situații de criză pentru a anticipa evoluțiile viitoare ale economiei.
 
În cadrul discuțiilor, participanții au fost familiarizați cu experiența INS România privind realizarea Anchetelor de conjunctură în întreprinderi. Este de remarcat faptul că, instrumentarul statistic al Anchetei de conjunctură pentru Republica Moldova a fost elaborat cu consultanța INS România în acest domeniu.
 
În acest sens, conducerea BNS a apreciat sprijinul acordat de către colegii din cadrul INS România în toate domeniile statistice și în special pentru suportul metodologic în vederea obținerii detaliilor vizând modul de organizare a cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi în România. De asemenea, a fost remarcat faptul că asistența continuă oferită de INS România reprezintă un parteneriat important în procesul de modernizare și aliniere a statisticii naționale a Republicii Moldova la recomandările internaționale și cele europene în domeniul statisticii.
 
Tot în cadrul aceluiași eveniment a fost împărtășită și experiența Institutului pentru Cercetări Economice (Ifo) din Germania în vederea elaborării Indicelui climatului de afaceri cu utilizarea datelor Anchetei de conjunctură.
 
Ancheta de conjunctură a fost elaborată în conformitate cu „Ghidul utilizatorului Programul Comun armonizat al Uniunii Europene privind Anchetele de conjunctură în întreprinderi” și reprezintă o anchetă calitativă care are drept scop analiza tendinţei de evoluţie a indicatorilor economici pe termen scurt din domeniul industriei prelucrătoare, construcțiilor, comerțului și prestării serviciilor. Totodată, rezultatele obținute în baza acestei cercetări completează datele obținute în baza cercetărilor statistice cantitative realizate în întreprinderi.
 
Informăm că, cercetarea pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi a cuprins 617 entități cu genul de activitate industrie, construcții, comerț și servicii de piață, care au apreciat evoluția unor indicatori, cum ar fi: venitul din vânzări, numărul de angajați și investiții.
 
Materiale aferente
 
 Ancheta_conjuctura_1.png
  
Ancheta_conjuctura_5.png
 
 Ancheta_conjuctura_6.png
 
Ancheta_conjuctura_3.png
 
Ancheta_conjuctura_4.png

Prima / Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire