Prima / Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
18.04.2022 // Termenul limită de depunere a documentelor - 10 mai 2022.

ANUNŢ
cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Funcții publice

 1. Secţia audit intern şi managementul calităţii - Auditor intern superior
 2. Direcția generală statistica macroeconomică / Direcția conturi naționale - Consultant superior
 3. Direcția statistica agricultuirii și mediului / Secția cercetări selective în agricultură - Consultant
 4. Direcția generală statistica întreprinderilor Direcția statistica industriei și energeticii - Consultant
 5. Direcția generală statistica socială și demografie Direcția statistica serviciilor sociale - Consultant
 6. Secția instruire în statistica oficială - Consultant
 7. Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău / Direcția cercetări gospodării - Specialist principal  - 2 unități
 8. Centrul regional pentru statistică Centru / Direcţia statistică Căușeni  - Specialist superior

  

Funcții de deservire tehnică

Direcția generală tehnologii informaționale
Direcția proiectare aplicații informatice
Programator principal – 1 unitate

Sarcinile de bază:

1. Efectuează elaborarea programelor electronice pentru subdiviziunile BNS, coordonează lucrările de creare a reţelelor informaţionale locale şi teritoriale;
2. Asigurarea documentării necesare a proceselor de proiectare a aplicaţilor informatice complexe statistice.
3. Elaborarea standardelor locale de programare şi testare a aplicațiilor informatice, care satisfac cerinţele subdiviziunilor statistice ramurale.
4. Asigură procesele de întreținere a aplicațiilor informatice complexe statistice.

Cerințe specifice:

 • Studii superioare în domeniul TI - finisate;
 • Cunoștința limbajelor de programare și tehnologii - .Net Framework (WinForms, Asp.net, Webservices, API), Pl/Sql, MsSql, C#, VueJS;
 • Concepte și principii ale bazelor de date;
 • Sisteme de operare Windows/Unix;
 • Testarea, implementarea programelor.

 Abilități și aptitudini:

 • capacitate de organizare/realizare a procesului de lucru;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze documentele necesare la adresele indicate mai jos până la  10 mai 2022.

 • Locul de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106. Dosarele completate cu documentele necesare conform procedurilor legale pentru fiecare categorie de funcție plasate în anunț se vor transmite la adresa de email: natalia.cirlig@statistica.gov.md .
 • Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:
  • Natalia Cîrlig, consultant principal al Secției juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770817;
  • Corina Guivan, consultant al Secției juridice și  resurse umane, tel. de contact: 067770678.

   

Prima / Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire