Prima / Raportul „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate" ediția 2022, plasat pe pagina web
 
Raportul „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate" ediția 2022, plasat pe pagina web
14.06.2022

Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe site a raportului „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate”, este un modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

Studiul este realizat de Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Modernizarea sectorului sănătății, primul fiind realizat în anul 2008. La elaborarea studiului din anul curent a fost utilizată metodologia studiului din 2008 și revizuită în anul 2019.

Acest studiu face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stabilite în documentele de politici din domeniul sănătății, dar şi a altor programe şi strategii care contribuie la realizarea obiectivului asigurarea unui nivel de sănătate, care ar permite cetăţenilor ţării să ducă o viaţă socială şi economică productivă.

Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări vine să complementeze indicatorii obţinuţi din sursele administrative ale Ministerului Sănătăţii, dar şi a altor autorități cu responsabilităţi de producere a indicatorilor statistici în domeniul sănătăţii.
Raportul este structurat în patru compartimente de bază:

  • metodologia studiului,
  • concepte şi definiţii, 
  • rezultatele studiului,
  • concluzii şi constatări.

Rezultatele studiului sunt dezagregate pe sexe, grupe de vârstă, medii de reşedinţă, nivel de bunăstare şi statutul de asigurat.

Începând cu 2019, Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) se realizează conform unui nou plan de sondaj și conform metodologiei revizuite. Rezultatele sunt extinse la numărul populației cu reședință obișnuită, în studiile anterioare rezultatele a fost extinse la populația stabilă. Aceste modificări au avut impact asupra rezultatelor cercetării „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate” și au determinat anumite limite în comparabilitatea datelor cu anii precedenți.

În limba română
Disponibilă doar în format electronic pe pagina web la rubrica: Produse și servicii / Publicaţii/ Accesul populaţiei la serviciile de sănătate

Prima / Raportul „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate" ediția 2022, plasat pe pagina web
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire