Prima / Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul
 
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul
23.03.2010 // Termenul de depunere a ofertelor - 29.03.2010, ora 10:30.
 

Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova Vă informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul.

Luînd în consideraţie experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, solicităm participarea la concurs privind achiziţionarea acestor servicii.

Condiţiile de concurs:

  • Lista bunurilor, cantitatea şi specificaţiile tehnice, conform anexei.
  • Administratorul alocaţiilor bugetare - Biroul Naţional de Statistică.
  • Sursa de finanţare - alte mijloace speciale.
  • Organizatorul concursului - Biroul Naţional de Statistică.
  • Locul depunerii ofertei de preţ - Biroul Naţional de Statistică, str. Grenoble, 106, bir. 516.
  • Data limită de depunere a ofertei de preţ - 29.03.2010, ora 10:30.

Oferta se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor, condiţiilor.

Ofertele pot fi prezentate prin poştă sau fax dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Data concursului: 29.03.2010, ora 10.30, str. Grenoble, 106.

Persoană de contact:

Vitalie Cernavca
Şef al Secţiei administrare şi achiziţii
E-mail: vitalie.cernavca@statistica.md
tel. 40 31 25 (40 31 27)

Prima / Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire