Prima / Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante
 
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante
30.04.2010 // Data limită de depunere a ofertei de preţ 05.05.2010, ora 10:00

Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante.

Condiţiile de concurs:

  1. Lista bunurilor şi cantitatea, conform anexei 1.
  2. Mărfurile vor fi achiziţionate pe lista întreagă, preţ fără TVA
  3. Administratorul alocaţiilor bugetare Biroul Naţional de Statistică.
  4. Sursa de finanţare bugetul de stat.
  5. Organizatorul concursului Biroul Naţional de Statistică.
  6. Locul depunerii ofertei de preţ Biroul Naţional de Statistică, str. Grenoble, 106, bir. 516.
  7. Data limită de depunere a ofertei de preţ  05.05.2010, ora 10:00.

Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor, condiţiilor.

Oferta trebuie să corespundă anexei 1, completînd tabela din anexa prin indicarea preţurilor la poziţiile unde este indicată cantitatea necesară de produs.

Ofertele pot fi prezentate prin poştă sau fax dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Data concursului  05.05.2010, ora 10:30, str. Grenoble, 106.

Obţinerea informaţiei suplimentare: BNS, str. Grenoble, 106, bir. 516, tel:40-31-25 (27).

Vitalie Cernavca
Şef al Secţiei administrare şi achiziţii
E-mail: vitalie.cernavca@statistica.md
tel. 40 31 25 (40 31 27)

Prima / Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire