Prima / Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)
 
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)
27.06.2011 // Termen de depunere a ofertelor: 25 iulie 2011, ora 09:30

Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică Nr.1206/11 publicată în BAP Nr.50/11 din 28 iunie 2011 cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD).

Autoritate contractantă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Relaţii de contact: mun. Chişinău str. Grenoble 106, bir.407, tel: 403-125, 403-000

Obiectul achiziţiei: „Utilaj pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)”

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei: mun.Chişinău, str.Grenoble 106, sala mică etajul 8

Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 lei

Rechizitele bancare:

Biroul Naţional de Statistică mun. Chişinău str. Grenoble 106
Cod fiscal:   1006601000200
Cont de decontare:    440115101014301
Cod trezorerial:   TREZMD2X
Cont bancar:   3359502
Trezoreria Teritorială: Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor: 25 iulie 2011, ora 09:30

Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 25 iulie 2011, ora 10:00

Limba în care se întocmesc documentele de licitaţie: limba română

Valoarea estimativă a achiziţiei de bunuri: nu depăşeşte 2,5 mln lei.

Prima / Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire