Prima / Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
 
Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
12.08.2011 // Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 01 septembrie 2011, ora 10:00
 

Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 01 septembrie 2011, va avea loc licitaţia nr. 1469/11 pentru achiziţionarea „Serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol”, publicată în BAP nr. 63/11 din 12.08. 2011.

Autoritate contractantă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Relaţii de contact: mun. Chişinău str. Grenoble 106, bir.407, tel: 403-125, 403-000

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei: mun.Chişinău, str.Grenoble 106, sala mică etajul 8

Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 lei

Termenul de depunere a ofertelor: Oferta ( prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată până la orele 09:30 la data de 01 septembrie 2011 în sediul BNS  bir.407

Termenul de desfăşurare a licitaţiei: data de  01 septembrie 2011, ora 10.00, ora locală

Limba în care se întocmesc documentele de licitaţie: limba română

Rechizitele bancare:

Biroul Naţional de Statistică mun. Chişinău str. Grenoble 106
Cod fiscal:1006601000200
Cont de decontare: 440115101014301
Cod trezorerial: TREZMD2X
Cont bancar: 3359502
Trezoreria Teritorială: Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat, cu nota "Pentru setul documentelor de licitaţie".

Notă: După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, telefonului de contact al persoanei cointeresate) şi confirmarea achitării sumei de 200 lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct. 
Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie.

Informaţii suplimentare : la tel. 403-125, 403-000   sau adresa de email: vitalie.cernavca@statistica.md

 

Prima / Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire