Prima / Licitaţia publică Nr. 079340000-9 pentru achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare
 
Licitaţia publică Nr. 079340000-9 pentru achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare
23.10.2013 // Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 28 octombrie 2013, ora 10:00

Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 28 octombrie 2013, va avea loc licitaţia Nr. 079340000-9 pentru "Achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare", publicată în BAP Nr. 13/00736 din 18.10.2013.

Autoritate contractantă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Relaţii de contact: mun. Chişinău str. Grenoble 106, bir. 407, tel: 022 403 125; 022 403 127

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei: mun.Chişinău, str.Grenoble 106, sala mică etajul 8

Termenul de depunere a ofertelor: Oferta ( prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată până la orele 10:00 la data de 28 octombrie 2013 în sediul BNS.

Termenul de desfăşurare a licitaţiei: data de 28 octombrie 2013, ora 10.00, ora locală

Limba în care se întocmesc documentele de licitaţie: limba română

Rechizitele bancare:

Biroul Naţional de Statistică mun. Chişinău str. Grenoble 106
Cod fiscal:1006601000200
Cont de decontare: 440115101014301
Cod trezorerial: TREZMD2X
Cont bancar: 3359502
Trezoreria Teritorială: Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat, cu nota "Pentru setul documentelor de licitaţie".

Notă: După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, telefonului de contact al persoanei cointeresate) şi confirmarea achitării sumei de 200 lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct.
Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie.

Informaţii suplimentare : la tel. 022 403 125, 022 403 127 sau adresa de email: denis.mardare@statistica.md;

Prima / Licitaţia publică Nr. 079340000-9 pentru achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire