Prima / Cultura plantelor
 
Cultura plantelor
26.01.2009
Banca de date
 1. Suprafata insamintata, productia si roada medie pe culturi agricole, categorii de gospodarii
 2. Plantatii multianaule pe culturi si categorii de gospodarii

Vezi toate tabelele

Tebele Excel
 1. Fondul funciar, la 1 ianuarie 2018
 2. Indicii producţiei agricole, în gospodăriile de toate categoriile (2008-2017)
 3. Structura producţiei agricole, pe categorii de gospodării (în procente faţă de volumul total al producţiei) (2008-2017)
 4. Fondul funciar după modul de folosinţă, la 1 ianuarie 2018
 5. Terenuri agricole pe forme de proprietate, la 1 ianuarie 2018
 6. Suprafeţe însămînţate cu culturi agricole, în gospodăriile de toate categoriile (2008-2017)
 7. Structura suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole, în gospodăriile de toate categoriile (2008-2017)
 8. Suprafeţe însămînţate cu culturi agricole, pe categorii de gospodării, în аnul 2017
 9. Recolta globală a culturilor agricole, pe categorii de gospodării (2008-2017)
 10. Roada medie la hectar a culturilor agricole, pe categorii de gospodării (2008-2017)
 11. Recolta globală a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr, în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2016-2017)
 12. Recolta globală a tutunului, cartofilor, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor,  în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2016-2017)
 13. Recolta globală a culturilor agricole în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în profil teritorial (2016-2017)
 14. Roada medie la hectar a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr  în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2016-2017)
 15. Roada medie la hectar a tutunului, cartofilor, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor în întreprinderile agricole în profil teritorial (2016-2017)
 16. Suprafaţa plantaţiilor pomicole, de  arbuşti fructiferi şi vii (2008-2017)
 17. Recolta globală a fructelor, pomușoarelor și  strugurilor,  pe categorii de gospodării (2008-2017)
 18. Roada medie la hectar a fructelor, pomușoarelor și  strugurilor,  pe categorii de gospodării (2006-2017)
 19. Fertilizanți chimici şi naturali utilizați în întreprinderile agricole  și gospodăriile țărănești (de fermier) (2007-2017)
 20. Fertilizanți chimici şi naturali utilizați în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier), în profil teritorial (2016-2017)
 21. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în întreprinderile agricole  și gospodăriile țărănești (de fermier) (2010-2017)
 22. Vânzarea principalelor produse vegetale de către întreprinderile agricole (2014-2016)
Prima / Cultura plantelor
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire