Prima / Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova
 
Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova
23.02.2009

Publicaţia statistică ,,Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova” este a patra ediţie elaborată de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova cu participarea activă a Centrului Naţional de Management în Sănătate. La elaborarea acestei publicaţii a fost utilizată de asemenea informaţia Centrului Naţional de Sănătate Publică, Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii Muncii, Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei Sportului etc.

Publicaţia cuprinde informaţii privind aspectele medico-demografice ale sănătăţii populaţiei, resursele sistemului de sănătate, tratamentul sanatorial şi odihna populaţiei, precum şi date privind condiţiile de trai, piаţa muncii în domeniul ocrotirii sănătăţii, finanţarea şi investiţiile în ramura ocrotirii sănătăţii, starea mediului ambiant etc. Ediţia dată a fost completată cu tabele noi, inclusiv un capitol nou cu principalii indicatori de sănătate în profil regional.

Informaţia se prezintă pentru perioada anilor 2005-2012, fără datele privind partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, cu excepţia unor indicatori prezentaţi şi pentru anul 2000.

Culegerea a fost publicată în cadrul proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor şi suportul financiar al Guvernului Suediei.

În limbile română şi rusă
Format A4, 232 pagini
Preț 150 lei

Versiuni electronice

Prima / Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire