Prima / Buletin informativ al cercetărilor statistice prin sondaj în gospodăriile populaţiei
 
Buletin informativ al cercetărilor statistice prin sondaj în gospodăriile populaţiei
19.06.2009

Buletinului informativ este adre­sat specialiştilor controlori şi operatorilor de interviu din cadrul Biroului Naţional de Statistică (BNS). Bule­tinul este o iniţiativă a Unităţii Centrale de Coordo­nare a Personalului din Reţeaua Integrată Ancheta Forţei de Muncă (AFM) şi Cercetarea Bugetelor Gos­podăriilor Casnice (CBGC) şi are drept scop crearea unui mecanism transparent şi interactiv de comuni­care între toţi angajaţii BNS implicaţi în desfăşurarea cercetărilor statistice în domeniul social şi agricol.

Buletinului informativ are ca scop informarea tuturor colegilor din Re­ţeaua Integrată AFM şi CBGC, precum şi din Reţeaua Cercetării Micilor Producători Agricoli despre deciziile luate la nivel central privind organizarea ac­tivităţii în teritoriu, despre implementarea metode­lor de stimulare a calităţii muncii operatorilor, despre programele de instruire şi alte acţiuni importante. În acelaşi timp, oferirea de posibilităţi şefilor organelor teritoriale pentru statistică, specialiştilor controlori şi operatorilor de interviu să participe ac­tiv la abordarea unor probleme care apar în procesul de activitate.

Versiuni electronice

Prima / Buletin informativ al cercetărilor statistice prin sondaj în gospodăriile populaţiei
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire