Prima / Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice
 
Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice
02.03.2010

Pentru a analiza excluziunea/incluziunea socială, precum şi coeziunea socială în Republica Moldova, autorii studiului au utilizat cercetările statistice periodice efectuate de Biroul Naţional de Statistică: Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, Modulul ad-hoc „Excluderea socială” efectuat pentru prima dată în Moldova în trimestrul I al anului 2009, Ancheta Forţei de Muncă, precum şi date administrative oferite de diverse ministere (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, etc.).

Indicatorii propuşi permit monitorizarea excluziunii/incluziunii sociale, politicilor sectoriale implementate, oferind o analiză complexă a impactului acestora asupra nivelului calităţii vieţii populaţiei. Indicatorii de monitorizare sînt grupaţi pe 10 dimensiuni principale ale calităţii vieţii populaţiei:

  1. sărăcie şi inegalitate (14 indicatori),
  2. locuinţă şi condiţii locative ale gospodăriilor (10 indicatori);
  3. piaţa muncii (14 indicatori);
  4. educaţie (19 indicatori);
  5. sănătate (13 indicatori);
  6. protecţie socială (9 indicatori);
  7. justiţie şi securitate (8 indicatori);
  8. cultură, sport şi petrecerea timpului liber (4 indicatori);
  9. participare la viaţa socială, guvernare, comunicare şi acces la informaţie (10 indicatori)
  10. mediul (2 indicatori).

În studiu, o atenţie centrală este acordată şi metodologiei de calculare a indicatorilor de monitorizare a excluziunii/incluziunii şi coeziunii sociale. Respectiv, indicatorii de excluziune socială sînt prezentaţi în dinamică.

Studiul a fost elaborat cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi publicată în cadrul proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova”, cu susţinerea financiară a Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (Sida).

Versiune electronică

Prima / Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire