Prima / Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului intern brut cu cele anuale
 
Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului intern brut cu cele anuale
15.04.2011

În publicaţie sînt prezentate seriile dinamice trimestriale asupra produsului intern brut reconciliate cu cele anuale pentru perioada 1995-2010, în preţuri curente, constante şi ajustate sezonier, însoţite de tabele analitice şi grafice.

Elaborarea produsului intern brut în preţuri constante (preţurile unui an de bază) permite analiza rezultatelor obţinute atît între trimestrele aceluiaşi an, cît şi între trimestrele anului curent cu cele din anii precedenţi.

Informaţiile obţinute în urma aplicării ajustărilor sezoniere asupra seriilor dinamice trimestriale joacă un rol important în analiza situaţiei economice curente, în deosebi în determinarea etapei  de dezvoltare a ciclului economic. Astfel de informaţii sînt utile la prognozarea schimbărilor ciclului economic şi servesc drept bază în luarea deciziilor de dezvoltare a activităţilor economice.

Calculele au fost elaborate în baza metodologiei Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993 la care este aliniată şi metodologia Sistemului European de Conturi, versiunea 1995 (ESA 95).

În limba română 
105 pag.

Versiuni electronice

Prima / Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului intern brut cu cele anuale
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire