Prima / Infracţionalitatea în Republica Moldova
 
Infracţionalitatea în Republica Moldova
13.04.2010

Culegerea statistică „Infracţionalitatea în Republica Moldova” prezintă o sinteză a principalilor indicatori ce caracterizează performanţa sistemului de aplicare a legii din Republica Moldova pe parcursul anilor 2000-2008. Această ediţie este prima publicaţie tematică elaborată de Biroul Naţional de Statistică cu participarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Procuraturii Generale şi a altor organe executive.

Culegerea este structurată în 16 compartimente, un compartiment separat fiind statistica regională şi cea internaţională. În culegere sînt incluse date cu privire la numărul de infracţiuni înregistrate, numărul persoanelor relevate care au săvîrşit infracţiuni, victimele atacurilor criminale, numărul persoanelor condamnate, inclusiv a persoanelor deţinuţe în penitenciare, precum şi alte informaţii care reflectă starea de infracţionalitate, legea şi ordinea în ţară.

Separat este prezentată informaţia privind infracţionalitatea juvenilă, crime legate de trafic şi abuz de droguri şi alcool, dinamica infracţionalităţii economice. Compartimentul privind activitatea procuraturii şi a sistemului de justiţie conţine informaţii privind anchete penale, numărul de încălcări ale legilor, precum şi deliberările instanţelor penale, cauze administrative şi civile.

Datele din culegere sunt prezentate separat pe sexe şi grupe de vârstă, reieşind din disponibilitatea acestei informaţii în cadrul surselor administrative ale organelor implicate în producerea datelor în domeniul statisticii infracţionalităţii.

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 140 pag.
Preţ: 140 lei

Versiuni electronice

Prima / Infracţionalitatea în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire