Prima / Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova
 
Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova
29.12.2011

Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamitățile naturale și schimbarea climei.

De asemenea în culegere sînt prezentate date care caracterizează situaţia demografică şi starea sănătăţii populaţiei în ţară, unii indicatori economici etc. Un compartiment al culegerii este dedicat stării mediului în oraşe.

Datele statistice sînt prezentate pentru  anii 2011-2018. Unii indicatori sînt prezentaţi pe raioane şi pe tipuri de activitate economică.

În limbile română şi rusă
Disponibilă doar în format electronic pe pagina web
115 pag.

Versiune electronică

Prima / Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire