Prima / Construcţiile în Republica Moldova
 
Construcţiile în Republica Moldova
28.12.2011

Culegerea cuprinde indicatorii statistici principali privind activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova. În culegere sunt prezentate datele vizând dinamica şi structura investiţiilor în capital fix, dinamica şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe, capacităţilor de producţie, caselor de locuit şi obiectelor de menire socială, starea construcţiilor neterminate şi a fondului locativ.

Este expusă pe larg informaţia, ce reflectă situaţia complexului de construcţii: volumul lucrărilor în antrepriză, munca şi preţurile în construcţii. De asemenea, sunt prezentate date statistice în profil teritorial, ceea ce permite efectuarea analizei comparative a activităţii investiţionale şi de construcţii sub aspect regional.

Ediţia conţine serii de date statistice pentru anii 2005-2010.

În limbile română şi rusă
74 pag.

Versiuni electronice

Prima / Construcţiile în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire