Prima / Utilizarea timpului în Republica Moldova
 
Utilizarea timpului în Republica Moldova
31.07.2013

Sinteza ”Utilizarea timpului în Republica Moldova”

Biroul Național de Statistică a realizat în perioada iunie 2011-mai 2012 cercetarea statistică ”Utilizarea Timpului în Republica Moldova” cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Guvernului Suediei în cadrul proiectului ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.

Această sinteză oferă date mai detaliate asupra modului de utilizare a timpului de către locuitorii Republicii Moldova: tipurile de activităţi realizate (cu ce se ocupă, ce fac?), durata timpului alocat acestor activităţi (cât timp?), la fel şi contextul în care acestea sunt realizate (unde? cu cine? în ce scopuri?).

În sinteză sunt prezentate tabele cu indicatorii de bază care descriu timpul petrecut de locuitorii Moldovei pe parcursul zilei, dezagregaţi pe activităţi şi principalele caracteristici demo-socio-economice ale persoanelor cu vârsta de 10 ani şi peste.

Sunt prezentate date dezagregate pe circa 100 activitaţi. Fiecare activitate este caracterizată prin doi indicatori: rata de participare la activitate şi durata medie de participare la activitate.

Rezulatele generale ale cercetării Utilizarea Timpului au fost prezentate în Nota informativă „Utilizarea timpului în Republica Moldova, principalele rezultate ale cercetării Utilizarea timpului”.

În limba română
43 pag.
Disponibilă doar în format electronic

Versiune electronică

Prima / Utilizarea timpului în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire