Prima / Note analitice în baza statisticilor teritoriale: Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura drumurilor
 
Note analitice în baza statisticilor teritoriale: Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura drumurilor
14.04.2015

Note analitice în baza statisticilor teritoriale: Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura  drumurilor

Discrepanțele regionale în sensul dezvoltării economice reprezintă o provocare în lumea modernă. Republica Moldova nu este o excepție în acest sens, înregistrînd o concentrare neuniformă a potențialului economic la nivel territorial, fapt ce determină și diferențe majore în nivelul de trai între urbe şi localităţile rurale din cadrul regiunilor.

Producerea şi diseminarea indicatorilor statistici în aspect regional în scopul elaborării strategiilor de dezvoltare regională, cît şi monitorizarea şi evaluarea acestora este unul din obiectivele specifice ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013-2015.

În acest context, pentru a răspunde acestui obiectiv și în scopul sporirii nivelului de înțelegere și utilizare a datelor statistice dezagregate în profil regional au fost elaborate 3 note analitice în baza statisticilor oficiale. Tematicile notelor analitice reprezintă cîteva domenii de interes prioritar pentru politicile de dezvoltare regională,  identificate în comun cu specialiștii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și ai Biroului Național de Statistică. Necesitatea elaborării notelor analitice a fost identificată şi în cadrul ultimului sondaj de opinie al utilizatorilor de date, conform căruia 75 la sută din respondenţi au menţionat oportunitatea prezentării datelor statistice, fiind însoţite de note analitice, fapt ce va spori claritatea şi interpretarea corectă a datelor.

Notele analitice au fost elaborate și diseminate în cadrul componentei privind îmbunătățirea statisticilor teritoriale a Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, cu suportul Guvernului României  și lal rogramului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Antreprenoriat.PNG

 

Prima / Note analitice în baza statisticilor teritoriale: Antreprenoriat, Apă și Canalizare, Infrastructura drumurilor
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire