Prima / Întrebări-răspunsuri
 
Întrebări-răspunsuri
18.03.2011

Răspunsuri la întrebări comune despre recensămîntul
         general agricol adresate de către respondenţi

1.  Pentru ce vor fi folosite informaţiile  furnizate de către fermieri şi alţi deţinători de terenuri şi animale agricole, în cadrul recensămîntului?

Răspuns:

Datele furnizate de către deţinătorii de terenuri şi animale vor fi folosite numai pentru a obţine date generalizate privind situaţia în agricultură la nivel de sat (comună), raion, municipiu, ţară.

Rezultatele recensămîntului vor sta la baza fundamentării deciziilor în domeniul agroalimentar şi dezvoltării rurale.


2.  Vor fi folosite informaţiile furnizate în cadrul recensămîntului  pentru scopul impozitării deţinătorilor de terenuri şi animale?

Răspuns:

Categoric NU , Informaţiile individuale nu vor fi transmise organelor fiscale sau altor autorităţi,  persoane juridice sau fizice.
Această prevedere este clar stipulată în art.9 (2(d)) şi art. 23 (2) al Legii nr.412-XV din 9.12.2004 cu privire la statistica oficială.

Prima / Întrebări-răspunsuri
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire