Prima / Situații financiare
 
Situații financiare
15.01.2010

În conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”:

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:

 • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
 • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
 • Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mici au opțiunea de a prezenta la alegere:

 • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1)
  sau
 • Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mijlocii și mari sunt obligate să prezinte:

 • Situațiile financiare complete (RSF1),
  concomitent și
 • Raportul conducerii și raportul auditorului.

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 154 din 09.12.2020.

Organizațiile necomerciale prezintă:

Toate entitățile sunt obligate să atașeze Nota explicativă (în format PDF) la Situațiile financiare.

Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare.

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

 • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie);
 • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai).

Situațiile financiare se prezintă pe support de hârtie la organul teritorial de statistică sau online prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

Informație de contact:

 

Rapoartele financiare ale anilor precedenţi

Prima / Situații financiare
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire