Prima / Investiţii, construcţii şi fondul locativ
 
Investiţii, construcţii şi fondul locativ
21.04.2009

Investiţii

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.2-INV "Cu privire la investiţii"

trimestrial, pînă la data de 12 a lunii următoare perioadei de raportare

  • Prezintă persoanele juridice, care realizează activitate investiţională – organului teritorial pentru statistică;
  • Ministerele (alte autorităţi), care execută construcţii din contul mijloacelor bugetare – Direcţiei Generale Tehnologii Informaţionale a BNS al Republicii Moldova.

Nr.2-INV "Cu privire la investiţii"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raport

  • Prezintă persoanele juridice, care realizează investiţii în capital fix – organului teritorial pentru statistică;
  • Ministerele (alte autorităţi), care execută construcţii din contul mijloacelor bugetare – Direcţiei Generale Tehnologii Informaţionale a BNS al Republicii Moldova.

Construcţii

Nr.1-CC "Activitatea de construcţii realizată în antrepriză"

trimestrial, pînă la data de 12 a lunii următoare perioadei de raportare

anual, pînă la data de 15 februarie 2009

Prezintă organului teritorial pentru statistică întreprinderile în antrepriză şi organizaţiile de construcţii şi reparaţii.

Nr.4-CC "Indicatorii principali ai activităţii organizaţiilor, care efectuează proiectare şi prospecţiuni inginereşti în construcţii"

anual, pînă la data de 15 februarie 2009

Prezintă organului teritorial pentru statistică organizaţiile de proiectare.

Nr.9-CC "Preţurile în construcţii"

trimestrial, la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie

Prezintă Direcţiei Generale Tehnologii Informaţionale a BNS organizaţiile de construcţie.
Nr.1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportarePrezintă organului teritorial pentru statistică Primăriile municipiilor (rapoartele pe localităţile urbane şi rurale), Pri-măriile oraşelor (pe localităţile urbane), Primăriile satelor sau comunelor (raportul centralizator pe localităţile rurale).
Nr.1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"anual, pînă la data de 1 februarie 2009Prezintă organului teritorial pentru statistică Primăriile municipiilor (rapoartele pe localităţile urbane şi rurale), Primăriile oraşelor (pe localităţile urbane), Primăriile satelor sau comunelor (raportul centralizator pe localităţile rurale).

Fond locativ

Nr.1-fondul locativ "Cu privire la fondul locativ"anual, pînă la data de 1 martie 2009
  • Prezintă persoanele juridice de toate formele organizatorico-juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ organului teritorial pentru statistică;
  • Primăriile oraşelor satelor (comunelor), organul teritorial de cadastru (vizînd fondul locativ individual în municipii şi oraşe) organului teritorial pentru statistică.
Prima / Investiţii, construcţii şi fondul locativ
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire