Prima / Clasificări şi nomenclatoare
 
Clasificări şi nomenclatoare
09.03.2009
Nr.Denumirea clasificatorului Abrevierea Elaborat de: Aprobat, pus în aplicare, ediţia

1.

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei - 2

CAEM-2

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.28 din 07 mai 2019. Pus în aplicare de la 7 mai 2019.

2.

Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova

CSPM Rev.2

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 6 din 7 octombrie 2014. Pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

3.

Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale

CUATM

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003
4.Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii MoldovaNUTSBiroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.570 din 19 iulie 2017. Pus în aplicare de la 01 ianuarie 2018. Ediția 2017.

5.

Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica Moldova

CFOJ

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Hotărîrea Moldova-Standard nr. 1607-ST din 09.11.2004. Pus în aplicare din 01.01.2005. Ediţia 2004.

6.

Clasificatorul formelor de proprietate

CFP

Departamentul Statisticii al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr.276-st din 04.02.1997.

7.

Nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldova

PRODMOLD

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărîrea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 3/8 din 07.11.2013. În aplicare începînd cu 01.01.2014.

8.

Principalele grupe industriale, conform CAEM rev.2

-

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

-

9.

 NCMMinisterul Economiei în comun cu Serviciul Vamal
10.Clasificatorul cheltuielilor și veniturilor gospodăriilor casniceCC-GC
CV-GC
Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaOrdinul Biroului Naţional de Statistică nr. 03a din 29 ianuarie 2019. Pus in aplicare din 1 ianuarie 2019.
11.Nomenclatorul de mărfuri și servicii reprezentative pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC)
-Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova-

12.

Clasificarea programelor educaţionale din Republica Moldova

MoldCED

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în cooperare cu Ministerul Eucaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii MoldovaEdiţia 2006

  

Clasificatoare ediții anterioare

Clasificatoare internaţionale

Prima / Clasificări şi nomenclatoare
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire