Prima / Calendarul actualizării Băncii de date statistice a Biroului Național de Statistică
 
Calendarul actualizării Băncii de date statistice a Biroului Național de Statistică
15.01.2015

Calendarul actualizării Băncii de date statistice a Biroului Național de Statistică, 2016 

Domeniul/Subdomeniul

Termenul actualizării

Mediul înconjurător

 

Meteorologia

mai

Utilizarea apei

iunie

Protecția aerului atmosferic

mai

Formarea și utilizarea deșeurilor

septembrie

Fondul funciar și fondul silvic

iulie

Populație

 

Numărul populației

iunie

Principalii indicatori demografici

iunie

Născuți

iunie

Decedați

iunie

Căsătorii

iunie

Divorțuri

iunie

Migrațiune

iunie

Forța de muncă

 

Indicatori principali

anual – aprilie
trimestrial - conform CECP*

Populația ocupată

aprilie

Orele de lucru

aprilie

Sectorul informal

aprilie

Șomeri

anual – aprilie
trimestrial - conform CECP*

Migrația forței de muncă

anual – aprilie
trimestrial - 
conform CECP*

Populația inactivă

aprilie

Statistica salarizării

 

Salariul mediu

 

serii anuale

octombrie

serii lunare

conform CECP* 

Numărul salariaților

octombrie

Costul forței de muncă

octombrie

Accidentele de muncă, condițiile de muncă

iulie

Nivelul de trai al populației

 

Veniturile gospodăriilor

anual – iunie
trimestrial - 
conform CECP*

Cheltuielile gospodăriilor

anual – iunie
trimestrial - 
conform CECP*

Caracteristica gospodăriilor

iunie

Condiții de trai

iunie

Minimul de existență

martie și septembrie, conform CECP*

Consumul produselor alimentare

iunie

Prețuri

 

Indicii prețurilor de consum

 

serii anuale

ianuarie

serii lunare

conform CECP*

Indicii prețurilor producției industriale

 

serii anuale

ianuarie

serii lunare

conform CECP*

Indicii prețurilor producției agricole

serii anuale - martie
serii trimestriale - 
conform CECP*

Indicii prețurilor în construcții

serii anuale - august
serii trimestriale - 
8 săptămîni după perioada de referință

Locuințe

 

Fondul locativ

iulie

Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

iulie

Infrastructura edilitară și activitatea de salubritate

septembrie

Construcții locative și social-culturale

anuale - septembrie
trimestriale - 8 săptămîni după perioada de referință

Învățămînt

 

Indicatori principali

iunie

Învățămîntul preșcolar

iunie

Învățămîntul primar și secundar general

mai

Învățămîntul secundar profesional

aprilie

Învățămîntul mediu de specialitate

aprilie

Învățămîntul superior

aprilie

Ocrotirea sănătății

 

Instituții medicale

iulie

Morbiditatea populației

iulie

Imunizarea copiilor

iulie

Întreruperi de sarcină

iulie

Persoane cu dizabilități

iulie

Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății

iulie

Protecția socială a populației

august

Cultură și sport

 

Cultură

 iulie

Sport

iulie

Turism

 

Capacitatea structurilor de primire turistică

septembrie

Frecventarea structurilor de primire turistică

serii anuale - septembrie
serii trimestriale - 
conform CECP*

Activitatea agențiilor de turism și turoperatorilor

septembrie

Justiție

 

Infracțiuni

august

Infracționalitate juvenilă

august

Persoane condamnate și aflate în detenție

august

Sistemul de justiție

august

Accidente rutiere

august

Contravenții constatate

august

Conturi naționale

 

Produsul Intern Brut

ianuarie

Conturi consolidate

ianuarie

Mijloace fixe

ianuarie

Remunerarea salariaților

ianuarie

Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale

 ianuarie

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

ianuarie

Industrie

 

Indicii volumului de producție

 

serii anuale

septembrie

serii lunare

conform CECP*

Indicii productivității muncii

 nu se actualizează

Statistica produselor

septembrie

Resurse energetice

 lunar,
a 60-a zi după perioada de referință

Agricultura

 

Principalii indicatori în agricultură

octombrie

Cultura plantelor

mai

Sectorul zootehnic

iulie

Investiții în active materiale pe termen lung

anuale - septembrie
trimestriale - 8 săptămîni după perioada de referință

Construcții

anuale - iunie
trimestriale - 8 săptămîni după perioada de referință

Transporturi

 

Lungimea cailor de comunicatie

septembrie

Mijloace de transport în inventar

septembrie

Transportul de mărfuri și pasageri

lunare - conform CECP*
anuale - septembrie

Tehnologii informaționale

 

Tehnologii informaționale

septembrie

Mijloacele și activitatea poștei

decembrie

Mijloacele și activitatea de telefonie

decembrie

Comerț exterior

 

serii anuale

octombrie-decembrie

serii lunare

pînă la a 40-a zi după perioada de referință

serii trimestriale

pînă la a 50-a zi după perioada de referință

Comerț interior de bunuri și servicii

 

Comerț interior de bunuri

 

serii anuale

iunie

serii lunare

pînă la a 50-a zi după perioada de referință

Comerț interior de servicii

 

serii anuale

iunie

serii lunare

pînă la a 50-a zi după perioada de referință

Antreprenoriat

 

Ancheta Structurală Anuală

noiembrie

Surse de date administrative

septembrie

Statistica gender
 
 Abilitarea economică a femeilor
 septembrie
 Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții
 septembrie
 Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor
 septembrie
 Sănătatea femeilor
 septembrie

Obiectivele Dezvoltării Mileniului

septembrie

Statistică teritorială
 Vezi mai sus termenul la domeniul propriu-zis

 *CECP - Calendarul de emitere a comunicatelor de presă

Prima / Calendarul actualizării Băncii de date statistice a Biroului Național de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire