Prima / Director general adjunct, Aurelia Spătaru
 
Director general adjunct, Aurelia Spătaru
25.07.2019

Aurelia_Spataru.jpg

Aurelia SPĂTARU


Data şi locul naşterii: 13.09.1975, Chișinău 

Studii 

2010-2013 Studii de doctorat nefinisate, specialitatea Statistică economică, Academia de Studii Economice din Moldova
1993-1998 Diplomă de licenţă în economie, specialitatea Cibernetică și informatică economică, calificarea informatician-economist, Academia de Studii Economice din Moldova
1990-1993 Diplomă de studii profesionale, calificarea operator PC categoria I-a, Colegiul Republican de Informatică, Chisinau, Moldova
1992-1993 Diplomă de absolvire a cursurilor de limbă engleză în cadrul Școlii medii generale nr.56 (actualmente Liceul „Spiru Haret”), Chișinău, Moldova

 

 

Activitate profesională 

 • 2019-prezent Director general adjunct, Biroul Național de Statistică;
 • 2007-2019 Manager de proiect, Proiect Comun ONU “Consolidarea sistemului statistic național“, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, beneficiar Biroul Național de Statistică, Specialist în monitorizare și evaluare, PNUD;
 • 1999-2007 Asistent financiar, Coordonator de Program, Artă, Cultură și Mass-media, Fundația Soros – Moldova;
 • 1998-1999 Consultant, direcția de politica agricolă și dezvoltare durabilă, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ;
 • 1994-1998 Asistent de consultant, consultant junior, Agenția de consultanță “ECCE”.

Activităţi part-time 

 • noiembrie 2004 - decembrie 2005 Manager de project, “Consolidarea sistemului statistic national al Republicii Moldova”, grant al Băncii Mondiale (Trust Fund for Statistical Capacity Building, Grant Number TF051939) pentru Departamentul de Statistică și Sociologie al Republicii Moldova;
 • 1999 Asistent, Proiect TACIS pentru elaborarea strategiei agricole (pentru anii 1998-2005) și managementul strategic al Ministerului Agriculturii și Industriei Prelucrătoare;
 • 1998 Asistent de proiect, Proiectul “Program de privatizare a sectorului energetic”: evaluarea întreprinderilor din sectorul energetic;
 • 1998 Asistent, Proiect TACIS “Restructurarea Systemului de Asistență Socială în Moldova” (beneficiar Ministerul Muncii: îmbunătățirea funcționării schemelor instituționale de asistență socială existente, proceduri de evaluare a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Articole scrise

 • Cara E., Spătaru A. Măsurarea impactului descentralizării asupra echităţii populaţiei. Revista Economică, Ed. ASEM, nr.4(82), 2012, pp.22-32, ISSN 1810-9136;
 • Cara E., Spătaru A. Aspecte metodologice privind măsurarea dezvoltării umane în Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice. Conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.520-523. ISBN 978-9975-75-587-0.

Limbi vorbite

 • Română nativă;
 • Engleză fluent;
 • Rusă fluent.

                    

Prima / Director general adjunct, Aurelia Spătaru
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire