Prima / Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri
 
Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri
28.10.2021
Autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate. (Legea RM nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie).

Emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale. (Legea RM nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie).

Clădiri rezidențiale (de locuit) se consideră clădirile prevăzute cu un termen de exploatare îndelungat, amplasate pe un lot de pământ în cadrul unor hotare, cu toate construcțiile auxiliare aferente și elementele de confort, în care suprafața locuibilă deține mai mult de jumătate din suprafața totală a clădirii.

Clădiri nerezidențiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidențiale (clădirile administrative și de producție, magazinele, depozitele, cinematografele etc.).

Prima / Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire