Prima / Metadate privind indicatorii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului
 
Metadate privind indicatorii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului
20.12.2010

Obiectivul revizuit 1. Reducerea sărăciei extreme şi a foamei

Obiectivul revizuit 2. Realizarea accesului universal la învăţămîntul general obligatoriu (cl. I-IX)

Obiectivul revizuit 3. Promovarea egalităţii de gen şi acordarea de drepturi şi posibilităţi egale femeilor

Obiectiv revizuit 4. Reducerea mortalităţii copiilor

Obiectivul revizuit 5. Îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii materne

Obiectivul revizuit 6. Combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei

Obiectivul revizuit 7. Asigurarea durabilităţii mediului

Obiectivul revizuit 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare

Prima / Metadate privind indicatorii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire