Prima / Biblioteca Biroului Naţional de Statistică
 
Biblioteca Biroului Naţional de Statistică
03.03.2009

Biblioteca Biroului Naţional de Statistică (BNS) este un centru informaţional de date statistice naţionale şi internaţionale şi deserveşte tot spectrul cerinţelor din domeniul statisticii. Reprezintă în acelaşi timp unica bibliotecă specializată de publicaţii statistice din ţară.

Deschisă din 7 martie 2003, cu suportul financiar al Proiectului ISAS (Imbunătăţirea Statisticilor Sociale si Agricole) al Departamentului  pentru Dezvoltare  Internatională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID), biblioteca dispune deja de un fond preţios de publicaţii statistice din toate domeniile de activitate socială, economică, agricolă, etc. 

Din colecţia de carte fac parte atît publicaţiile statistice elaborate de BNS, cît şi cele ale organizaţiilor internaţionale şi oficiilor naţionale de statistică din alte ţări cu care BNS întreţine o comunicare informaţională. Astfel, printre publicaţiile statistice străine se numără cele parvenite de la organizaţiile internaţionale ca: Eurostat, FAO, ISAE, BIM, FMI, UNESCO, Banca Europeană, ONU, AIE, UNIDO, OECD,  DFID, PNUD, UNIFEM etc., precum şi cele ale oficiile de statistică ale ţărilor CSI şi majoritatea oficiilor de statistică ale ţărilor membre ale UE.

În scopul facilitării accesului la publicaţiile statistice elaborate de BNS şi extinderii volumului informaţiei pe pagina web a BNS, acestea sînt plasate în întregime pe site-ul oficial statistica.gov.md, precum şi diseminate în regim gratuit prin intermediul bibliotecii sau consultate online în cadrul bibliotecii.

Biblioteca funcţionează în cadrul Biroului Naţional de Statistică:

Chişinău, str. Grenoble 106, etajul 1

Pentru acces în bibliotecă, contactați: 067 770 746

Prima / Biblioteca Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire