Prima / Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
 
Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
25.02.2016 // Data limită de depunere a documentelor este pînă la 10 martie 2016.

ANUNŢ REPETAT
cu privire la angajarea personalului temporar
pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova din anul 2014, Biroul Naţional de Statistică prelungeşte procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor.

-Operatori de introducere şi codificare a datelor-

Operatorul de introducere şi codificare a datelor va introduce datele nemijlocit din chestionarele RPL 2014 în CSPro; codifică toate cîmpurile care sunt asistate de un clasificator/nomenclator – localitate, ţară, etnie, limbă, religie, activitate economică, ocupaţie.

Cerinţe generale:

 • să aibă cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba română şi rusă scris, citit şi vorbit;
 • să nu aibă antecedente penale (în acest sens va completa o declaraţie pe propria răspundere);
 • să îndeplinească condiţiile de studii medii complete;
 • să aibă capacitate deplina de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei;
 • să aibă capacitate de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor.

Dosarul de participare va conţine:

 • Formularul de angajare (în limba română);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii de specialitate;
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, în loc de cazier judiciar;
 • copia CPAS;
 • copia poliţei de asigurare medicală;
 • certificat bancar privind deţinerea unui cont bancar.

Condiţiile de muncă:

 • program de muncă: în 2 schimburi, luni-sîmbătă I schimb, orele 7:30-14:30, luni-sîmbătă II schimb, orele 14:30-21:30;
 • activitate preponderent de birou.

Dosarele vor fi depuse la sediul Biroului Naţional de Statistică, Grenoble 106, bir. 409 sau şos. Hinceşti 53, et.4, bir. 402, 403. Data limită de depunere a documentelor este pînă la 10 martie 2016.

Persoanele responsabile de oferirea consultaţiilor:

Snigalitea Naşco, tel. 022 72 78 54;
Carolina Panico, tel. 022 24 52 07.

Prima / Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire