Prima / Planul calendaristic de prelucrare şi diseminare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014
 
Planul calendaristic de prelucrare şi diseminare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014
21.04.2016

Planul calendaristic de prelucrare şi diseminare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014

Nr d/o

Denumirea acţiunilor

Termene

1.

Contractarea şi instruirea personalului temporar de recensămînt pentru prelucrarea datelor

aprilie 2016

2.

Elaborarea şi testarea aplicaţiei de prelucrare a datelor din chestionare prin CSPro (Census and Survey Processing System):

aprilie-iunie 2016

a) Sub-aplicaţia de editare (aplicare a regulilor de control)

aprilie-mai 2016

b) Sub-aplicaţia de tabulare

mai-iunie 2016

3.

Introducerea şi codificarea datelor din chestionarele de recensămînt în aplicaţia de prelucrare a datelor

aprilie-decembrie 2016

4.

Validarea datelor din chestionarele de recensămînt în aplicaţia de prelucrare a datelor

mai-decembrie 2016

5.

Introducerea, codificarea şi validarea datelor din chestionarele Anchetei de control (AC)

aprilie 2016

6.

Analiza şi validarea datelor RPL, crearea bazei de date

mai-decembrie 2016

7.

Realizarea procedurii de potrivire a datelor AC cu RPL şi elaborarea raportului privind rezultatele cercetării

mai 2016

8.

Validarea completitudinii şi coerenţei datelor finale cu alte surse de date administrative

iulie-decembrie 2016

9.

Diseminarea rezultatelor RPL 2014:

trimestrul I 2017

a) Prezentarea publică a rezultatelor RPL

31 martie 2017

b) Elaborarea notelor informative şi rapoartelor privind rezultatele RPL

trimestrul I 2017

c) Diseminarea pe pagina web a rezultatelor RPL 2014

trimestrul I 2017

d) Elaborarea totalurilor RPL 2014 în conformitate cu programul de tabulare stabilit

trimestrul I 2017

e) Sistematizarea tabelelor cu rezultatele finale ale RPL pentru arhiva electronică

trimestrul I 2017

10.

Administrarea bazei de date privind rezultatele RPL 2014

Permanent


 

Prima / Planul calendaristic de prelucrare şi diseminare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire