Prima / Lista formularelor care pot fi transmise prin e-Raportare
 
Lista formularelor care pot fi transmise prin e-Raportare
12.03.2018

Situațiile financiare

RSF1  Situaţiile financiare

RSF2 Situaţiile financiare ale organizaţiei necomerciale

Formulare lunare

1-auto Prestaţii de transport auto

IND TS Industria

SERV TS  Indicatorii pe termen scurt în comerţ, servicii, agricultura

Formulare trimestriale

CONS TS Construcţii

MUNCA1  Câştigurile salariale

1–B–SC Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

1-INVEST  Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei

1-turism  Activitatea turistica a agenţiilor de turism şi turoperatorilor

2-INV  Cu privire la investiţii

5-CI  Consumurile şi cheltuielile întreprinderii

5-CON  Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale

65-AUTO  Transportul cu mijloacele de transport auto

LM   Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă

Formulare anuale

MUNCA2  Repartizarea efectivului de salariaţi conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie

1–A–SC   Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

1-CC  Activitatea de construcţii realizată în antrepriză

1-inf  Situaţia privind informatizarea şi înzestrarea cu tehnică de calcul la sfârşitul anului

1-INOV Inovarea în industrie şi servicii

1-TR  Transportul auto şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă

2-INV-ANUAL  Cu privire la investiţii

3-comert   Comerţ cu amănuntul

ASA  Ancheta Structurală Anuală în întreprinderi

FORPRO  Formarea profesională a salariaţilor

MUNCA3  Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă

PRODMOLD-A  Cercetare statistică anuală a produselor industriale

Prima / Lista formularelor care pot fi transmise prin e-Raportare
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire