Prima / Lista formularelor care pot fi transmise prin raportare electronică
 
Lista formularelor care pot fi transmise prin raportare electronică
12.03.2018

Situațiile financiare

 

RSF1 

Situaţiile financiare

RSF2

Situaţiile financiare ale organizaţiei necomerciale

RSF 1-prescurtat

Situaţiile financiare prescurtate

RSF 3-reprezentanților

Situaţiile financiare ale reprezentanților

Formulare lunare

 

IND TS

Indicatorii pe termen scurt în industrie

SERV TS

Indicatorii pe termen scurt în comerţ, servicii, agricultura

Formulare trimestriale

 

CONS TS

Construcţii

MUNCA-1

Câştigurile salariale

1-B-SC

Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

1-INVEST 

Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei

1-turism

Activitatea turistica a agenţiilor de turism şi turoperatorilor

2-INV

Cu privire la investiţii

5-C

Consumurile şi cheltuielile întreprinderii

5-CON

Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale

65-AUTO

Transportul cu mijloacele de transport auto

EI-7

Export de servicii

EI-8

Import de servicii

Ancheta de conjunctură

Ancheta de conjunctură privind situaţia şi perspectivele activităţii întreprinderii

Formulare anuale

 

MUNCA 2

Repartizarea efectivului de salariaţi conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie

1-A-SC

Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

1-CC

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză

1-TR (auto)

Transportul rutier şi lungimea drumurilor private

1-INF. rev. 

Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet  

1-INV-ANUAL

Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei

2-INV- ANUAL

Cu privire la investiţii

ASA 

Ancheta Structurală Anuală în întreprinderi

FORPRO

Formarea profesională a salariaţilor

MUNCA-3 

Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă

PRODMOLD-A

Cercetare statistică anuală a produselor industriale

9-AGR

Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali

Prima / Lista formularelor care pot fi transmise prin raportare electronică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire