Prima / Industrie şi energetică
 
Industrie şi energetică
10.12.2015

Precizări metodologice referitor la întocmirea rapoartelor statistice: Nr. 1-BE, PREŢIND, PRODMOLD-A

INDUSTRIE

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

PRODMOLD-A "Cercetare statistică a produselor industriale"

anual, pînă la data de 1 martie

Formularul completat se prezintă organului teritorial pentru statistică conform listei stabilite de BNS, de către întreprinderile cu activitate principală de industrie şi cele a căror activitate principală este alta decît industrială, iar producţia industrială reprezintă o activitate secundară.

Ancheta PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale"

lunar, pînă la data de 25 a lunii de raport

Prezintă unităţile industriale incluse în sondaj, conform listei stabilite de către BNS, organului teritorial pentru statistică.

ENERGETICĂ

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-BE "Balanţa energetică"

anual, pînă la data de 20 martie a anului următor celui de raport

Agenţii economici producători, furnizori şi consumatori de resurse energetice, conform listei stabilite de către BNS, pînă la data de 20 martie a anului următor celui de raport.

Nr. 1-Gaz "Distribuirea gazelor de reţea"

anual, pînă la data de 20  a anului următor celui de raport

Prezintă: toate întreprinderile, care posedă licenţă de distribuţie a gazelor prin reţea:

  • Organului teritorial pentru statistică – 2 ex.;
  • Organului ierarhic superior, la cerere.

Nr. 6-it "Producerea energiei electrice"

anual, pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui de raport

Prezintă: Biroului Naţional de Statistică(BNS) centralele electrice-agenţi economici cu activitate principală de produ-cere a energiei electrice, centralele electrice ale întreprinderi-lor  şi alte centrale electrice cu puterea de 500 kW şi mai mult, hidrocentralele electrice indiferent de putere, conform listei stabilite de către BNS, de asemenea IS „Moldelectrica”, pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui de raport.

Nr. 23-H "Balanţa şi distribuţia energiei electrice"

anual, pînă la data de 5 februarie a anului următor celui de raport

Prezintă întreprinderile cu genul principal de activitate „Producţia şi distribuţia energiei electrice”, conform listei stabilite de către BNS

Nr. PE "Indicatorii principali de producţie ai centralelor electrice"

anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de raport

Prezintă: organului teritorial pentru statistică întreprinderile şi organizaţiile pentru care producţia de energie electrică reprezintă activitate secundară şi puterea centralei electrice (generatorului) este sub 500 kW, conform listei stabilite de către BNS.

Nr. 1-PEE "Preturile pentru energiа еlectrică"semestrial, pînă la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport

Organului teritorial pentru statistică agenţii economici furnizo-ri de energie electrică pînă la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport.

Nr. 1-PG "Preturile pentru gazul natural"

semestrial, pînă la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport

Prezintă: Organului teritorial pentru statistică  - agenţii economici furnizori de gaz natural consumatorilor finali, pînă la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport.

Nr. 1-RE "Stocuri, intrări şi consum ale principalelor resurse energetice"

lunar

Prezintă:

  • Agenţii economici producători, consumatori şi furnizori de combustibili şi energie electrică, conform listei stabilite de către BNS, pînă la data de 20 a lunii următoare celei de raport Organului teritorial pentru  statistică;
  • Organul teritorial pentru statistică până la data de 25 a lunii următoare celei de raport Biroului Naţional de Statistică prin reţea electronică.
Prima / Industrie şi energetică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire