Prima / Cultură şi Sport
 
Cultură şi Sport
18.12.2017

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-c "Activitatea instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar la începutul anului de studii"anual
 • Şcolile de muzică, de arte şi arte plastice de toate formele de proprie-tate la 10 ianuarie – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 10 martie date de sin-teză – Biroului Naţional de Statistică 
Nr. 1-cf "Dezvoltarea culturii fizice şi sportului"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hîrtie de către:
 • Grădinițele de copii, centrele comunitare de educație timpurie, școlile primare, gimnaziile, liceele, școlile profesionale, colegiile, centrele de excelență, universitățile, academiile, școlile și cluburile sportive, școlile auxiliare, alte instituții, întreprinderi din sectorul public și privat pînă la 10 ianuarie – primăriei, preturii.
 • Primăriile, preturile la 15 ianuarie – direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia.
 • Direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia la 1 februarie – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – la 1 martie, date de sinteză Biroului Naţional de Statistică

Nr. 2-c "Săli de cinema"

anual, pînă la 10 februarie 2018

Prezintă întreprinderile de servicii de difuzare a filmelor video şi de cinema indiferent de forma de proprietate - Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 5-ips "Activitatea instituțiilor publice de sport"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hîrtie de către:
 • Şcolile şi liceele sportive până la 30 ianuarie
  • direcţiilor raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia (1 exemplar)
  • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  (1 exemplar)
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  la 1 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 6-c "Activitatea bibliotecilor"
anualPrezintă:
 • Pînă la 15 ianuarie: Bibliotecile publice aflate în subordonarea Ministerului Culturii şi bibliotecile din instituţiile de învăţămînt general aflate în subordonarea Ministerului Educaţiei – secţiilor, direcţiilor cultură (raionale, municipale, UTAG), direcţiilor educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţămînt superior, bibliotecile aflate în subordonarea altor ministere şi departamente – centrelor biblioteconomice departamentale. 
 • Pînă la 15 februarie prezintă date de sinteză: Secţiile, direcţiile cultură (raionale, municipale, UTAG) – Ministerului Culturii. Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG) – Centrelor biblioteconomice departamentale (zonale). Centrele biblioteconomice departamentale ale reţelelor de biblioteci ştiinţifice, medicale, tehnice, agricole – Consiliului Biblioteconomic Naţional.
 • Până la 1 martie prezintă date de sinteză: Centrele biblioteconomice departamentale din reţeaua bibliotecilor de învăţământ – Ministerului Educaţiei.
 • 20 martie prezintă date de sinteză: Ministerul Culturii – Biroului Naţional de Statistică. Ministerul Educaţiei – Consiliului Biblioteconomic Naţional.
 • 25 martie: Consiliul Biblioteconomic Naţional prezintă sinteza statistică a activităţii Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 7-c "Privind activitatea casei de cultură și a formației artistice"
anualPrezintă:
 • Casele de cultură din Republica Moldova la 10 ianuarie – direcţiilor/secțiilor/serviciilor raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia
 • Direcţiile/secțiile/serviciile raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia la 25 ianuarie date de sinteză – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 25 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 8-c "Activitatea muzeului (galeriei)"anual, pînă la 15 ianuarie 2018Prezintă muzeele:
 • Organului teritorial de statistică
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Nr. 12-c "Activitatea teatrului, organizaţiei concertistice de impresariat şi a colectivului artistic profesionist şi de amatori"anual, pînă la 15 februarie 2017Prezintă instituțiile teatrale, concertistice, organizațiile concertistice de impresariat, circul:
 • Organului teritorial de statistică
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Prima / Cultură şi Sport
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire