Prima / Transport
 
Transport
17.01.2018

Transporturi

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-tr.(auto) "Transportul auto şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă"

disponibil și pe e-Raportare

 anual, pînă la data de 26 ianuarie 2018

Se prezintă pe portalul raportare.md sau pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au în inventar autovehicule sau le înсhiriază, precum şi care dispun de drumuri auto în exploatare; 
 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" 

disponibil pe e-Raportare

 trimestrial - pînă la data de 18 a lunii următoare perioadei de raport

 anual - pînă la data de 26 ianuarie

Se prezintă pe portalul raportare.md sau pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice și fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală

 Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier"

disponibil si pe raportare.gov.md

 lunar -  pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de referință

Se prezintă pe portalul raportare.gov.md sau pe suport de hîrtie în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice și fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă general

 Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric"

 anual, pînă la data de 25 februarie 2018

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

 Nr. 65-trol. "Prestaţii cu troleibuze"

 trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

 Nr. 6-nav.int. "Mijloacele de transport naval intern"

 anual, pînă la data de 26 ianuarie 2018

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, саrе аu în dotare nave fluviale proprii

 Nr. 1-nav.int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale"

 lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, саrе au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate

 Nr. 2-cf "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată"

 anual - pînă la data de 17 aprilie

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

 Nr. 65-cf "Prestații de transport feroviar de folosință generală"

 trimestrial - pînă la a 50-a zi după perioada de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

 Nr. 1-cf "Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată, indicii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar"

 lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

 Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile"

 anual:

 • raportul statistic primar - pînă la data de 18 ianuarie
 • raportul statistic centralizator - pînă la data de 01 februarie

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:

 • Autorității Aeronautice Civile de către persoane juridice- operatorii aerieni, angajate în exploatarea aeronavelor;
 • Biroului Național de Statistică - de către Autoritatea Aeronautică Civilă.

 Nr. 6-ас "Trafic prin aeroport"

 trimestrial:

 • raportul statistic primar - pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport
 • raportul statistic centralizat - pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:

 • Autorității Aeronautice Civile de către operatorii de aeroporturi;
 • Biroului Național de Statistică - de către Autoritatea Aeronautică Civilă

 Nr. 1-ас "Trafic aerian"

 lunar:

 • raportul statistic primar - pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport
 • raportul statistic centralizat -  pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă în adresa:

 • Autorității Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni, angajate în exploatarea aeronavelor;
 • Biroului Național de Statistică - de către Autoritatea Aeronautică Civilă.

Transport de gaze prin conducte

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze"

 trimestrial, pînă la data de 22 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz" 

Drumurile publice

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 3-drum "Drumurile publice"

 anual, pînă la data de 3 martie 2018

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".  

Prima / Transport
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire