Prima / Piaţa forţei de muncă
 
Piaţa forţei de muncă
16.11.2018

Precizări metodologice referitor la întocmirea rapoartelor statistice: M1, M3, FORPRO

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

De către cine se prezintă

M1 "Cîştigurile salariale"
 
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare

M3 "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2018"

disponibil și pe e-Raportare

anual, pînă la data de 31 martie 2019

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare

M3 Anexă "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2018"

disponibil și pe e-Raportare

anual, pînă la data de 31 martie 2019

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare, care își desfășoară activitatea în mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

FP "Numărul funcţionarilor publici la 1 ianuarie 2019" anual, pînă la data de 25 ianuarie 2019

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către autoritățile publice

M4 "Salariile personalului specificate pe unele categorii în instituţiile de învăţământ în anul 2018"

disponibil și pe e-Raportare

anual, pînă la data de 31 martie 2019

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică concomitent cu chestionarul M3 „Câștigurile salariale și costul forței de muncă”

FORPRO "Formarea profesională a salariaţilor"

disponibil și pe e-Raportare

anual, pînă la data de 1 martie 2019

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare

LM "Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 15 februarie 2019

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare

AM "Accidentele de muncă în anul 2018" anual, până la data de 1 martie 2019

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile la care în anul de raportare au avut loc accidente de muncă

Nr. MUNCA 2 "Repartizarea efectivului de salariaţi conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie anul 2019"
 
disponibil și pe raportare.gov.md
anual, pînă la 25 octombrie 2019Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică
Prima / Piaţa forţei de muncă
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire