Prima / Comunicații și tehnologia informaţiei
 
Comunicații și tehnologia informaţiei
06.12.2018

COMUNICAŢII

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-CE „Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice”

Rapoarte statistice centralizate:

  • trimestrial, la a 60 zi după perioada de raport
  • anual, pînă la data de 21 martie 2019

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

Nr. 1-CP „Comunicaţii poştale”

Raport  statistic centralizator:

  • trimestrial, pînă la a 20-a zi după perioada de raport
  • anual, pînă la data de 21 martie 2019

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-inf. „Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet”

anual, pînă la data de 31 martie 2019

Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice și fizice, incluse în cercetare.

Prima / Comunicații și tehnologia informaţiei
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire