Prima / Finanțe
 
Finanțe
17.12.2018

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-asigurare "Cu privire la activitatea asiguratorilor"trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare        
                          
anual
, pînă la 15 februarie 2020
Acest formularul se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către societăţile de asigurare
Nr. 1-leasing "Activitatea de leasing"anual, pînă la data de 31 martie 2019Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către companiile de leasing și alte întreprinderi care prestează servicii de leasing
Nr. 5-CON "Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale"
             
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare Prezintă organului teritorial pentru statistică toate organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte organizaţii social politice)
5-CI "Consumurile și cheltuielile întreprinderii"
              
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare
Nr. 1-invest "Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei"
           
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare
 
anual
– pînă la 31 martie 2019
Prezintă organului teritorial pentru statistică agenţii economici (cu excepţia băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiţii străine.
Prima / Finanțe
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire