Prima / Știința
 
Știința
16.01.2019
  • Precizări metodologice privind completarea rapoartelor statistice: 1-ştiinţa

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-ştiinţa "Activitatea de cercetare-dezvoltare"

anual, pînă la data de 25 februarie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Biroului Naţional de Statistică de către institutele ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt superior, organizaţiile şi întreprinderile care desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare, indiferent de subordonare şi forma de proprietate.

Nr. 1-cş "Activitatea de doctorat şi postdoctorat"anual, pînă la data de 10 februarie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Biroului Naţional de Statistică de către şcolile doctorale, instituţiile de învăţămînt superior şi instituţiile ştiinţifice, indiferent de subordonare şi forma de proprietate.

Prima / Știința
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire