Prima / Proiect de Cooperare între Biroul Naţional de Statistică și Statistica Suediei
 
Proiect de Cooperare între Biroul Naţional de Statistică și Statistica Suediei
11.12.2018
Obiective: 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de perspectivă al Sistemului naţional statistic în scopul de a asigura încrederea datelor statistice şi de a îmbunătăţi calitatea, precum și ca BNS să-și îmbunătățească capacitatea instituțională de a produce statistici în conformitate cu standardele atît internaționale cît și cele europene. 
 • Obectivul tehic/profesional - nivel de competență imbunătățit al personalului BNS de a asigura producerea statisticilor fiabile.
 • Obiectivul organizational - dezvoltarea functionării generale a BNS-ului, inclusiv aspectele de management și planificare.
 • Consolidarea capacităților instituționale - îmbunătățirea competențelor instituționale, iclusiv a politicilor, documetării și standardizării. Imaginea biroului în cadrul societății RM  este, de asemenea, parte a consolidării capacităților.

Componente de Acţiuni: 

1. Management și Dezvoltarea Resurselor Umane

 • Cadrul legal cu privire la statistică
 • Instruire în Management
 • Instruire în limba engleză şi Codul European de Bune Practici (CP)
 • Asigurarea calităţii
 • Comunicare internă
 • Comunicarea cu utilizatorii şi părţile interesate 

2. Dezvoltarea metodologiei statistice

 • Metodologie de studiu
 • Competenţă statistică
 • Stucturi de informații

3. Statisica comerțului extern

 • Conformitatea cu cerintele UE
 • Codurile procedurii vamale
 • Editarea datelor
 • Confidenţialitatea datelor
 • Comerţul exterior de servicii

4. Statistca întreprinderilor

 • Armonizarea Statisticii anuale de Afaceri 
 • Servicii de afaceri şi comerţul cu ridicata
 • Statistica regională
 • Investiţii
 • Date administrative
 • Statisticile de Inovații

5. Statistica mediului

 • Statistica cheltuielilor de protecţie a mediului
 • Statistica apei
 • Statistica deşeurilor
 • Emisii în aer
 • Conturile de mediu

6. Conturi naționale

 • Implementarea a SCN 2008
 • PIB-ul Regional 
 • Conturi Financiare (CF)
  
Manageri de proiect: Hakan Tegenrot, Andreas Blomquist
Durata proiectului: 04.2013-12.2017
 
Prima / Proiect de Cooperare între Biroul Naţional de Statistică și Statistica Suediei
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire