Prima / COVID-19
 
COVID-19
03.04.2020

Ținând cont de starea de urgență declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea asigurării securității și sănătății angajaților Biroului Naţional de Statistică (BNS) și a respondenților, precum și limitării răspândirii infecției cu Coronavirus de tip COVID-19, BNS informează că, începând cu 16 martie, activitățile instituției au fost ajustate după cum urmează.

Pe perioada Stării de urgență, personalul BNS activează de la distanță, în regim obișnuit de la 8:00 până la 17:00, și oferă răspuns cetățenilor prin telefon sau poșta electronică.

Întrebările sau solicitările pot fi adresate:

Subdiviziunile teritoriale de statistică activează în regim obișnuit de la 8:00 până la 17:00. Oficiile teritoriale activează cu un număr redus de personal, iar accesul în sedii și birouri este asigurat cu respectarea distanței în scopul asigurării securității și sănătății angajaților și respondenților. 

În vederea respectării termenelor de prezentare a  formularelor statistice, recomandăm respondenților să utilizeze Ghișeul unic de raportare www.raportare.gov.md pentru formularele care sunt disponibile on-line, vedeți aici lista.

Formularele statistice care nu sunt incluse în Ghișeul unic de raportare, pot fi transmise de asemenea prin poșta electronică, fax sau telefon.

Contacte:

BNS contează pe suportul și participarea respondenţilor pentru asigurarea producerii calitative şi la timp a datelor statistice!

Update: În conformitate cu Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, termenul pentru prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2019 a fost prelungit de la 29 mai până la 30 iunie 2020.

De asemenea, conform aceleiași dispoziții, pentru anul 2019 NU sunt supuse auditului obligatoriu situațiile financiare ale entităților mijlocii şi mari, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor.

Începând cu 16 martie, pe durata Stării de urgență, BNS suspendă vizitele operatorilor de interviu în gospodăriile casnice selectate pentru participare în cercetările statistice:

  • Ancheta Forței de Muncă
  • Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice

În schimb, operatorii de interviu vor contacta gospodăriile casnice și vor colecta datele necesare prin intermediul telefonului.

BNS roagă respectuos membrii gospodăriilor să răspundă apelurilor și solicitărilor operatorilor de interviu, care îi vor contacta, pentru a le oferi suport în colectarea datelor. Pentru orice întrebări legate de cercetările statistice menționate, gospodăriile casnice pot contacta Oficiile regionale de statistică.

BNS își propune să mențină producerea datelor statistice și diseminarea lor pe site-ul oficial și Banca de date, cu respectarea Calendarului de diseminare, în vederea satisfacerii nevoilor informaționale ale utilizatorilor de date. Măsurile descrise mai sus vin să sprijine buna desfășurare a proceselor de colectare, procesare și diseminare ulterioară a datelor statistice chiar și în situații de criză.

Totodată, BNS conștientizează că circumstanțele create în țară, limitările în activitatea de colectare a datelor de la agenții economici sau din gospodăriile populației, dar și în procesarea datelor furnizate de alte instituții ale administrației publice (surse administrative), vor avea impact asupra volumului, conținutului datelor colectate, precum și a termenelor de procesare și diseminare a indicatorilor statistici. În acest context, orice abatere de la calendarul de diseminare sau schimbare în modalitatea de prezentare a datelor va fi anunțată din timp pe site-ul oficial al BNS.

Reprezentanții mass-media pot adresa întrebări sau solicitări de date către responsabila pentru comunicare cu mass-media:

Alina Jalba, 
tel.: 067770746, 

În dependență de evoluția situației, BNS va reveni pe parcurs și cu alte informații suplimentare privind activitatea sa.

BNS își exprimă regretul în legătură cu incomoditățile create și aduce mulțumiri tuturor respondenților, furnizorilor și utilizatorilor de date pentru înțelegere cu urări de sănătate!

Toate măsurile descrise mai sus sunt întreprinse pentru a nu pune în pericol sănătatea colaboratorilor subdiviziunilor de statistică și a respondenților, dar și pentru a facilita continuitatea procesului de colectare a statisticilor în situația excepțională creată în țară. BNS conteaza pe suportul si participarea respondenţilor pentru asigurarea producerii calitative şi la timp a datelor statistice!

În dependență de evoluția situației, BNS va reveni pe parcurs și cu alte informații suplimentare privind activitatea sa.

BNS își exprimă regretul în legătură cu incomoditățile create și aduce mulțumiri tuturor respondenților, furnizorilor și utilizatorilor de date pentru înțelegere cu urări de sănătate!

Prima / COVID-19
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire