Главная / A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008
 
A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008
17.07.2009

A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008

Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost elaborat setul de hărţi «Republica Moldova. Situaţia demografică, 2008». Publicaţia respectivă reprezintă un poster ce include 9 hărţi (la 4 scări) şi 5 grafice cu principalii indicatori statistici din domeniul demografiei pentru anul 2008: populaţia în profil teritorial, pe vârste şi sexe, natalitatea şi mortalitatea (inclusiv infantilă), sporul natural, nupţialitatea şi divorţialitatea, sarcina demografică, precum şi repartizarea populaţiei pe regiuni de dezvoltare şi mişcarea naturală a populaţiei. Posterul a fost elaborat în baza datelor statistice oficiale ale Biroului Naţional de Statistică dezagregate după unităţile teritorial-administrative de nivelul II (raioane) şi regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Unul dintre graficele incluse în poster – „Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă” – include şi o prognoză demografică pentru perioada 1990-2051 elaborată de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Posterul a fost publicat în trei limbi (de stat, rusă şi engleză), într-un tiraj de 600 exemplare şi va fi distribuit, în mare parte, organelor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi altor utilizatori de date statistice oficiale.

Produsul respectiv a fost elaborat şi publicat în cadrul proiectului comun PNUD, UNIFEM, UNFPA şi UNICEF «Consolidarea Sistemului Statistic Naţional» cu suportul conceptual al Biroului Naţional de Statistică şi susţinerea financiară a Fondului ONU pentru Populaţie şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Unul din obiectivele proiectului este de a îmbunătăţi disponibilitatea datelor statistice oficiale prin optimizarea sistemului, practicilor şi instrumentelor de diseminare. Şi prin această acţiune proiectul sprijină partenerul său naţional, adică Biroul Naţional de Statistică, în ceea ce priveşte sporirea accesului la datele statistice şi promovarea produselor statistice. Astfel, autorii posterului şi-au propus ca prin reprezentarea grafică a indicatorilor statistici să faciliteze  accesibilitatea şi înţelegerea acestor indicatori de către utilizatori şi să servească drept o practică de diseminare a datelor pe înţelesul tuturor.

Setul de hărţi «Republica Moldova. Situaţia demografică, 2008» a fost prezentată la 10 iulie 2009 în cadrul conferinţei de presă, organizată de Fondul ONU pentru Populaţie, dedicată Zilei Mondiale a Populaţiei, marcată în fiecare an la 11 iulie.

Versiunea electronică a hărţii poate fi accesată pe pagina oficiala a BNS (statistica.gov.md) la următoarea adresă:


Date statistice / Populaţie / Populaţia şi structura demografică / ► Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2008 (hartă)

Persoană de contact:

Nina Cesnocova
Şef al Secţiei statistica demografică
Tel. 40 31 10
E-mail: nina.cesnocova@statistica.md

Главная / A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008
Тел. 022 40 30 00
Факс 022 40 30 00
ул. Гренобля, 106, MD-2019 Кишинев, Республика Молдова
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Условия использования
Печать